SPA18 for parkeringsselskaper

Fra kontoret til betjentene

Få bedre oversikt over innmeldte feil og utført vedlikehold på parkeringsautomatene med SPA18.

Logg over alle registrerte henvendelser, innmeldte feil og utførte rettinger kan gi behandlingsgrunnlag for saksbehandlerne.

Løsningen gir teknikere og betjenter fortløpende varsel ved innmeldte feil og utførte rettinger, slik at kundene kommer til fungerende p-automater.

Les mer hos Digitools

Vi kan tilpasse løsningen, spesielt for din virksomhet! Ta kontakt i dag for mer informasjon.

Ta kontakt

Status i sanntid

Brukere av SPA18 får alltid presentert gjeldende oversikt over p-automater det er meldt inn feil på og hvilke som har blitt rettet i løpet av dagen.

Kan presenteres på virksomhetens eksisterende infoskjerm-løsning. Har man ikke infoskjerm-løsning kan vi også tilby det.

Be om tilbud fra Digitools