SMS-tjeneste for bedrifter og organisasjoner

Brukervennlig og enkelt

Denne løsningen er tidsbesparende når det skal sendes SMS til grupper eller enkeltpersoner.

Det er ikke nødvendig med noen installasjon lokalt, det holder å ha en oppdatert nettleser.

Virksomhetens navn kan benyttes som avsender av SMS-meldingene, eventuelt forkortes til 8 tegn.

Be om tilbud